Izid knjige: Guy Lafon – Abraham ali iznajdba vere

Abraham je veroval v vero.

Francoski teolog Guy Lafon (1930–2020) v tem delu pokaže, v čem je Abraham pomemben za vse, ki se sklicujejo nanj kot očeta vere: jude, kristjane in muslimane. Obstaja »Abrahamova religija«, ki presega religije in posamezne veroizpovedi. Zakaj? Ker je udejstvovanje v njej vera! »Vera? Toda vera v kaj? Vera v koga? Ker veri vedno pripisujemo kak predmet ali kakega naslovljenca, se tem vprašanjem ni mogoče izogniti. Dodajmo torej glagolu verovati dopolnilo in povejmo, da gre pri Abrahamu za vero v vero.«

O Abrahamovem zgodovinskem obstoju ne vemo ničesar. Toda njegovo duhovno potomstvo je ogromno in tisti, ki so povezani z njegovim imenom, »so tako številni kakor pesek na morskem obrežju«. Judje, kristjani in muslimani se sklicujejo nanj: za monoteiste je »oče vernikov«. Svetopisemske pripovedi, ki govorijo o njem, so med najbolj znanimi: odhod iz Ura na Kaldejskem v deželo, ki jo je obljubil Bog, neverjetno Izakovo rojstvo in njegovo žrtvovanje, prikazanje Boga pri Mamrejevih hrastih, pripoved o Sodomi in Gomori. Guy Lafon poskuša torej pokazati, kako je Abraham resnično univerzalen lik. »Bralci Svetega pisma si vedno znova prilaščajo zgodbo o Abrahamu in v njeni pripovedi črpajo tisto, kar jim omogoča, da razumejo sami sebe v družbi, sredi sveta.«

Prevod Lafonove knjige Abraham ali iznajdba vere na razumljiv ter sodoben način slovenskemu bralcu razloži, kaj je Lafonova teologija, kako razume vero in kako so medčloveški odnosi povezani z vero.

Informacije - Celjska Mohorjeva družba - www.mohorjeva.org


Pripete datoteke:

Lafon Guy 2022 - Abraham ali iznajdba vere - PL.pdf