God sv. Vincencija Pavelskega

Ta novica še ni javno objavljena.

Njena vsebina bo na tem naslovu dosegljiva 30. apr 2021 ob 00:00.