Festival FO in FRAME in narodno srečanje OFS Slovenije

7.5.2016 ob 9:00 Koper Kateheza, Mladina

"Ko bomo stopili skozi sveta vrata, se bomo pustili objeti Božjemu usmiljenju in se bomo obvezali, da bomo tudi mi usmiljeni z drugimi, kakor je Oče z nami." (papež Frančišek, Obličje usmiljenja)

»Blagor človeku, ki podpira svojega bližnjega v skladu s svojo slabostjo tako, kot bi sam želel, da bi ga bližnji podpiral v podobnem primeru (sveti Frančišek, Opomini)

Festival FO (Frančiškovih otrok) in FRAME (Frančiškova mladina) in narodno srečanje OFS (Frančiškov svetni red) Slovenije bo v soboto, 7.maja v Frančiškanskem samostanu sv. Ane v Kopru od 9.00 do 16.00.

Okvirni dnevni red:
ob 9.00 uri zbiranje (čaj, kava, sok, pecivo,…), animacijski program za otroke (prepletal se bo skozi ves festival)
ob 10.00 uri predstavitev – iz vsakega PB se predstavijo vse 3 skupine (FO, Frama, OFS), spoznavna igra
ob 11.00 uri predstava Gregorja Čušina
ob 12.00 uri angelus, nato čas za pogovor
ob 12.30 uri skupno kosilo
ob 14.00 uri delavnice za FO in FRAMO, za OFS na izbiro češčenje Najsvetejšega, možnost za sv. spoved, ogled samostana, pogovor, obisk bivše kapucinske cerkve, kjer je maševal sveti Leopold Mandić

ob 15.00 uri romanje do koprske stolnice, vstop skozi sveta vrata, molitev,…
ob 16.00 uri sveta maša, somaševanje vodi generalni vikar škofije Koper, mag. Jožef Koren, (po pridigi bomo skupaj obnovili zaobljube v OFS in FRAMA). Uvod v mašo pripravi OFS MB, berilo FRAMA LJ, prošnje FO, darovanje OFS LJ, Oče naš OFS KP, pozdrav miru FRAMA MB, zahvala FO, petje FRAMA KP)

KDO SE FO, FRAMA IN OFS
»Frančiškovi otroci (FO), Frančiškova mladina (FRAMA) in Frančiškov svetni red (OFS) smo "3 različne generacije", ki si prizadevamo živeti po zgledu svetega Frančiška Asiškega in svete Klare.

NAMEN FESTIVALA
Festival FO, FRAMA in OFS se odvija vsake 4 leta, kjer se mladi in mladi po srcu skupaj zberemo, da bi ob pesmi, pogovoru, molitvi skupaj slavili Gospoda, kjer pa sta nam velik zgled prav sv. Frančišek in sv. Klara. Program festivala je pester in posebej pripravljen za mlajše in starejše, tako, da lahko vsakdo nekaj najde zase.« (Ines Vodopivev, FRAMA)

PLAKAT

VABILO-PROGRAM