Edgar H. in Peter Schein: Ponižno vodenje

Ponižnost kot temelj vodenja

Tradicionalno vodenje se že tisočletja opira na strog sistem hierarhije, ki med sodelavce vnaša nepotrebno razdaljo. Čeprav je v preteklosti tovrsten sistem deloval, se je v 21. stoletju pojavila potreba po drugačnem vodenju, ki ga avtorja knjige, oče in sin, utemeljujeta kot ponižno vodenje. Knjiga s številnimi primeri iz prakse in predlogi za vaje prinaša pomembna spoznanja vsem, ki bi želeli človeka postaviti pred sistem.

Ponižno vodenje predstavlja prelom z dolgo tradicijo vodenja s strogim sistemom hierarhije. Obenem koncept pomembno poudarja, da tudi druga skrajnost, ki jo predstavljajo povsem intimni odnosi, za večino situacij, kjer je potrebno vodenje, ni primerna. Avtorja nas po svoji teoriji vodita s primeri, ki segajo od političnih (singapurska oblast) do službenih (različna uspešna ameriška podjetja), dotakneta pa se tudi naših vsakdanjih odnosov. Knjiga je interaktivnega značaja, saj vsebuje različne vaje, ki nam pomagajo pri utrjevanju odnosov in naše voditeljske vloge. Ne glede na naravo vodenja, pa naj gre za službeno, politično, družinsko ali prostočasno, nas Ponižno  vodenje seznanja s sodobnimi in modrimi načini delovanja.

Informacije in naročila: Celjska Mohorjeva družba, 03 490 14 20, [email protected], www.mohorjeva.org


Pripete datoteke:

Schein_Ponizno vodenje_2020_PL.pdf