Duhovne vaje s cerkvenimi očeti

27.11.2015 Kančevci Duhovne vaje

Letos nam bo pomagal vstopiti v advent sv. Ignacij Antiohijski, eden prvih cerkvenih očetov, ki sodi v skupino t.i. apostolskih očetov. Živel je na prelomu iz prvega v drugo stoletje. Na poti v mučeništvo v Rim je pisal pisma in sedem se jih je ohranilo. Ko bomo prebirali odlomke iz njih, bomo iz njih črpali spodbude za svoje krščansko pričevanje edinosti in evharistične duhovnosti.

Duhovne vaje bodo od 27. do 29. 11. 2015 v Kančevcih. Vodil jih bo br. Miran Špelič OFM. Prijave: Jana Podjavoršek, [email protected] ,031-527-989