Drugi socialni praktikum za dijake Škofijske klasične gimnazije

24.4.2012 Ljubljana in širša okolica Izobraževanje , Zavod sv. Stanislava
Socialni praktikum v Centru starejših Trnovo 2011 - vir - Zavod sv. Stanislava Socialni praktikum v Centru starejših Trnovo 2011 - vir - Zavod sv. Stanislava

Za dijake 2. letnika Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano bo od torka, 24. aprila, do četrtka, 26. aprila 2012, letos drugič zapored kot del obveznega učnega programa potekal socialni praktikum.

Njegov namen je, da se dijaki pri prostovoljnem delu srečajo z načinom življenja v ustanovah, ki skrbijo za otroke ali odrasle s posebnimi potrebami ter tako pridobijo tudi izkušnjo srečanja z osebami, ki jih v vsakdanjem življenju običajno nimajo priložnosti spoznati (starostniki, lažje in težje duševno prizadeti mladostniki in odrasli, osebe v azilu, bolni otroci, vrstniki iz socialno ogroženih okolij in brezdomci). Menimo, da so tovrstne izkušnje v šolskem učnem programu premalo zastopane, hkrati pa pomenijo dragoceno šolo za življenje. Dijaki se pri tem učijo spretnosti premagovanja komunikacijskih ovir in odnosa do oseb, ki imajo zaradi drugačnosti v življenju manj priložnosti in so večkrat potisnjene na rob družbe.

Vsak dijak si je vnaprej izbral ustanovo, ki jo bo obiskal v sredo, 25. aprila, in četrtek, 26. aprila 2012. Tam se bo aktivno vključil v njen proces in prisostvoval pri vsakdanjih dejavnostih in opravilih ter se družil z varovanci. Predvideno je sodelovanje s 14 ustanovami, dijaki pa bodo obiskali 18 lokacij v Ljubljani in izven nje.


Potek socialnega praktikuma

Program bo prvi dan potekal na šoli. Dijaki se bodo po krajšem uvodnem predavanju na delavnicah seznanili s karakteristikami mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami, s katerimi se bodo srečali v prihodnjih dneh ter spoznali ustanove, kjer le-ti bivajo. Ustanove bodo predstavili tamkajšnji zaposleni.

Kdaj?

Kaj?

Kje?

Torek: 07.45–08.30

Skupno srečanje

Predstavitev socialnega praktikuma

Dvorana v Zavodu sv. Stanislava

Torek: 08.30–10.30

Motivacijske delavnice – dijaki bodo razdeljeni glede na izbrano ustanovo

V učilnicah gimnazije

Torek: 11.00–11.45

Predstavitev posameznih ustanov

V učilnicah gimnazije

Drugi in tretji dan bodo dijaki v izbranih ustanovah opravljali različne oblike praktičnega dela. Dejavnosti bodo večinoma potekale v času med 08.00 in 14.00, ko običajno poteka pouk. Pisali bodo tudi dnevnik, v katerem bodo izrazili svoja razmišljanja in poročali o izkušnjah, ki so jih pridobili.

Ustanove, s katerimi bodo sodelovali:

 1. UKC Ljubljana
 2. Dom starejših občanov Preddvor
 3. Dom starejših občanov Šiška
 4. Dom upokojencev Center (enoti Tabor in Poljane)
 5. Center starejših Trnovo, DEOS
 6. Doma Janeza Krstnika, Trnovo
 7. Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (Ig)
 8. CUDV Draga, Dom in dnevni center Šiška
 9. CUDV Draga, Dnevni center Fužine
 10. Podjetje za usposabljanje invalidnih oseb Želva
 11. Mladinski dom Malči Beličeve
 12. Vincencijeva zveza dobrote Ljubljana, Dnevni center za brezdomce
 13. Azilni dom Vič Ljubljana
 14. Dom Matevža Langusa, Radovljica

Besedilo je pripravila pomočnica direktorja Zavoda sv. Stanislava Lily Schweiger Kotar, dodatne informacije o socialnem praktikumu pa so na voljo pri Marjeti Prašnikar, GSM: 031/596–538, 030/626–152 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].


Fotografsko gradivo s socialnega praktikuma 2011