dr. Miran Sajovic SDB imenovan za dekana Fakultete za krščansko in klasično literaturo

29.7.2014

Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu je  21. julija 2014 za triletje 2014-2017 imenovala za dekana Fakultete za krščansko in klasično literaturo (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) salezijanca, Mirana Sajovica, doktorja krščanske in klasične literature in izrednega profesorja krščanske antične latinske literature.

Dr. Miran Sajovic SDB, doktor krščanske in klasične literature ter izredni profesor krščanske antične latinske literature.

Rojen je bil 2. julija 1970 v Celju, njegova rojstna župnija je Teharje (škofija Celje).
Po končani osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval salezijansko Srednjo versko šolo v Želimljem,
kjer je l. 1988 napravil tudi prve zaobljube v družbi Don Boskovih salezijancev. 
Študij filozofije je opravil na ljubljanski teološki fakulteti, študij teologije pa v Rimu na Salezijanski papeški univerzi (UPS - Universita Pontificia Salesiana).
V duhovnika je bil posvečen l. 1999. Po duhovniškem posvečenju je opravljal službo vzgojitelja kandidatov za salezijansko življenje in bogoslovcev v Ljubljani na Rakovniku, na ljubljanski univerzi (na filozofski fakulteti) je nadaljeval študij klasičnih jezikov (latinski jezik in književnost), ki ga je septembra 2006 zaključil z naslovom 'profesor grščine in latinščine'. V tem času je bil nekaj let profesor latinščine v Gimnaziji Želimlje.
Jeseni leta 2006 pa je nadaljeval študij v Rimu na že omenjeni salezijanski papeški univerzi (UPS) - na Fakulteti za krščansko in klasično literaturo (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). 
Tu je decembra 2008 doktoriral - naslov njegove doktorske disertacije je bil: "Catechesis et oratoria in commentario s. Avgustini ad primam epistvlam Ioannis'. Na isti fakulteti je bil takoj vključen med predavatelje. V času med počitnicami je v sklopu izmenjav med univerzami že dvakrat pripravil štirinajstdnevni tečaj latinščine v kitajskem Pekingu.