Delovni tabor Streha nad glavo 2017

6.8.2017 Akcija, Karitas, Mladina

Od nedelje, 30. julija do nedelje, 6. avgusta 2017, je potekal 17. delovni tabor Streha nad glavo v Bosni.

Iz Vipave se ga je udeležilo 8 prostovoljcev, ki je plod sodelovanja Škofijske karitas Koper in Škofijske gimnazije Vipava. Letos bo streho nad glavo dobil oče s tremi prizadetimi otroki, mladi pa bodo pomagali tudi nekaterim drugim ljudem pri popravilu domov.

Streha nad glavo: Škofijska karitas Koper je še iz časov vojne v Bosni pobratena s Škofijsko karitas Banja Luka in vsako leto s prostovoljnim delom udeležencev tabora pomaga do strehe nad glavo eni socialno ogroženi družini. Namen tega programa ni le pomoč ljudem v Bosni, temveč tudi izkustvo mladih v krajih, ki še vedno trpijo zaradi posledic vojne. Denar za nabavo gradbenega materiala zbere Karitas v Sloveniji  v postni akciji Ne pozabimo. Prvi poletni delovni tabor mladih, večinoma dijakov Škofijske gimnazije Vipava je bil leta 2001, ko je skromen dom dobila mati z dvema prizadetima hčerkama. Od takrat naprej je Škofijska karitas Banja Luka vsako leto skrbno izbrala družino, ki tovrstno pomoč najbolj potrebuje. To so družine, ki so zaradi vojne ostale brez doma in živijo v težkih socialnih razmerah. Mnoge med njimi so imele tudi bolne ali invalidne družinske člane.  Tako je bilo na novo zgrajenih 14 novih objektov, 13 pa jih je bilo obnovljenih. Seveda so bili v akciji Streha nad glavo pripravljeni le osnovni, skromni pogoji za bivanje, vse kar je več pa so si prejemniki pomoči pomagali sami. Vsako leto se iz nacionalne akcije Ne pozabimo zbere za Streho nad glavo, ki jo vodi  Škofijska karitas Koper približno 10.000 Eur, kar v vseh teh letih,  brez prostovoljnega dela, znese 170.000 Eur neposredne pomoči.

Plamen upanja za otroke v stiski je akcija, ki je nastala iz zaznavanja potreb družin in otrok. Tudi to akcijo smo na področju Škofijske karitas Koper začeli leta 2001. V postnem času nagovarjamo veroučence in tudi druge ljudi dobre volje, da na razdaljo posvojijo enega otroka, ki ga predlaga Škofijska karitas Banja Luka. Pomoč pomeni 25 Eur mesečno oz. 300 Eur letno za posameznega otroka, ki živi v revščini. V tem času je v povprečju prejemalo pomoč 75 otrok letno, kar v obdobju 2001 -2017 pomeni 350.000 Eur pomoči.

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja Škofijske karitas Koper, GSM: 041 429 713, e-pošta: [email protected]