Delovanje ekspertne skupine pri SŠK - Odgovori na novinarska vprašanja

12.11.2013 Cerkev na Slovenskem Zaščita otrok, SŠK
Slika je simbolična Slika je simbolična

1.       Kdaj je skupina za reševanje spolnih zlorab prenehala delovati in zakaj?

Ekspertna skupina za spolne zlorabe pri SŠK ni nikoli prenehala delovati.

2.       Kdaj je skupini potekel mandat?
Ekspertni skupini je prenehal mandat februarja letos.

3.       Kdaj so bile nove smernice za obravnavo spolnih zlorab poslane v Vatikan na potrditev in ali so že bile potrjene?
Nove smernice so bile poslano v potrditev na Sveti sedež lansko leto.

4.       Zakaj skupina ne deluje na podlagi veljavnih smernic?
Ekspertna skupina trenutno deluje na osnovi sedaj veljavnih smernic (prim. http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/130923%20-%20Pravilnik%20Ekspertne%20skupine%20za%20resevanje%20primerov%20spolnih%20zlorab%20v%20Cerkvi%20na%20Slovenskem.pdf ).

5.       Kdo sicer v tem vmesnem času vodi do delo, odkar skupina ne deluje več?
V vmesnem času do imenovanja novih članov Ekspertne skupine koordinira delo skupine generalni tajnik SŠK.

6.       Koliko duhovnikov oziroma njim nadrejenih se je v času delovanja obrnilo na skupino in koliko žrtev spolnih zlorab?
S statistiko na tajništvu SŠK ne razpolagamo, saj skupina ne vodi statistike. V času novega generalnega tajnika pa do danes nismo prejeli nobenih prijav ne s strani duhovnikov, škofov ali pa žrtev.


 

dr. Tadej Strehovec
tiskovni predstavnik SŠK