Delno poročilo o nujni pomoči mreže Karitas pri poplavah 2012

9.11.2012 Karitas, Prostovoljstvo
Šoštanj - vir - Slovenska karitas Šoštanj - vir - Slovenska karitas

Posledice po vodni ujmi oz. poplavah, ki so se dogajale predvsem v ponedeljek, 5. novembra 2012, so katastrofalne. Na širšem Koroškem in Podravskem območju, ki ga pokriva Nadškofijska karitas Maribor, je bilo po poročanju in ocenah lokalnih oblasti pod vodo okoli 700 stanovanjskih objektov. Prostovoljci župnijskih Karitas so jih do sedaj obiskali že preko 250.

Na območju Škofijske karitas Celje je bilo poplavljenih več kot 550 stanovanjskih objektov. Prostovoljci, člani župnijskih Karitas, so vse obiskali in jih oskrbeli z najbolj nujnimi stvarmi za preživetje.

Strokovni svet Slovenske karitas je v ponedeljek, 5. novembra 2012, iz sklada za naravne nesreče sprostil začetna sredstva za realizacijo prve pomoči najbolj prizadetim v skupni višini 40.000,00 EUR.

Nadškofijska karitas Maribor je s 320 prostovoljci obiskala ljudi, ki so se znašli v stiski zaradi poplav in razdelila 10.500 kg hrane, 5.000 kg ozimnice, 1500 vreč pralnega praška, 1500 kosov čistil, 10 ton oblačil, 250 kosov odej in 6 kosov grelnih teles.

Škofijska karitas Celje je z več kot 120 prostovoljci razdelila 540 vreč pralnega praška, 2160 litrov mleka, 1000 kosov čistil, 100 kg kruha, 100 kg salam, 200 kosov konzerv, 1500 litrov vode, 400 komadov čaja, 2 sedežni garnituri, 2 postelji, 8 vzmetnic in 20 m2 toplega poda.

Na območju Nadškofijske karitas Maribor so poplave najbolj prizadele naslednje kraje: Črna, Slovenj Gradec, Pameče, Šentjanž pri Dravogradu, Dravograd, Vuzenica, Muta, Maribor – Melje, Malečnik, Duplek, Dvorjane, Markovci, Gorišnica, Videm pri Ptuju in okolico Ormoža. Na območju Škofijske karitas Celje so bili najbolj izpostavljeni sledeči kraji: Laško, Rimske Toplice, okolica Celja, Mozirje, Braslovče, Šmartno ob Paki, Nazarje, Šoštanj, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji in Velenje.

Prva pomoč Karitas pri odstranjevanju vode in blata je bila delno že realizirana oz. je v realizaciji. Sledi druga faza pomoči pri sanaciji posledic vodne ujme. Kakor je bilo omenjeno, bo Karitas morala izdatneje pomagati vsaj 1.000 družinam oz. posameznikom, ki so izgubili vse, kar so s težavo in odrekanjem gradili celotno življenje. Delno bo pomoč potrebno nuditi tudi gospodinjstvom, v katerih so bili zaliti kletni prostori z instalacijami in ozimnico.

V drugi fazi pomoči je pomembno, da bo prizadetim zagotovljena zadostna finančna pomoč, da jih le-ta ne bo pahnila v še večjo stisko in da bo spoštovano njihovo dostojanstvo. Predvsem je pomembno, da ljudje začutijo, da niso ostali sami in da so se sposobni iz tako grozljive situacije ter izkušnje dvigniti – seveda ob materialni in finančni podpori širše skupnosti, tudi Karitas.

Delno poročilo sta pripravila generalni tajnik Nadškofijske karitas Maribor Darko Bračun, in generalni tajnik Škofijske karitas Celje Matej Pirnat.

Več na ...