Dediščina Cirila in Metoda – načrt za Evropo

29.7.2023 Concordia Sagittaria Razstava
Foto: Riccardo Pellegrini Foto: Riccardo Pellegrini

V soboto, 29. julija 2023, je v Concordia Sagittaria (C.S.), potekalo odprtje razstave, ki je bila javnosti sicer predstavljena že večkrat, štirikrat tudi v Sloveniji.

C.S. pri Portogruaru, se kot hčerka Ogleja ponaša z romansko katedralo sv. Štefana, arheološkimi najdbami iz rimske dobe (terme, most, bazilika in krstilnica, sarkofagi vojaškega pokopališča…). Mesto se je imenovalo Iulia Concordia. Ustanovljeno je bilo ok. l. 42 pr. Kr. Bilo je pomembno, saj je skozenj vodila rimska cesta iz Rima proti Ogleju, Emoni in naprej do Beograda, Niša in Konstantinopla. Tu naj bi bil sklenjen mir med Rimljani in Kelti. Sedanje ime Concordia Sagittaria je dobilo l. 1868, po delavnici puščic (lat. Sagittae), ki je tu delovala v 4. st. po Kr. Mesto je bilo pristanišče saj je bilo po reki Lemen povezano z morjem. Pred katedralo sv. Štefana stoji kip sv. Janeza Pavla II, ki je mesto obiskal 1. maja 1992. Ta papež je sv. brata Cirila in Metoda, ki sta verjetno potovala v Rim tudi skozi C.S., razglasil za sozavetnika Evrope (1980) in o njim napisal okrožnico (1985). S tem se je sv. Janez Pavel II preroško zavzel za Širitev EU na Vzhod, do česar je tudi prišlo. Več kot dovolj razlogov, da se je župnija odločila, da letos ob župnijskem prazniku, gosti razstavo o sv. Cirilu in Metodu.

Razstavo sta predstavila g. Sergio Pellegrini, pobudnik in organizator razstave ter go. Tatjana Rojc, poslanka v rimskem parlamentu, po stroki literarna zgodovinarka, pesnica in pisateljica.

Sergio Pellegrini je predstavil ozadje, ki je vplivalo na to, da je prišel do odločitve za to razstavo. Brez srečanja z don Luigijem Giussanijem, don Francescom Riccijem, in g. Vinkom Kobalom, te razstave ne bi bilo. Člani gibanja Comunione e liberazione (Občestvo in osvoboditev) so prihajali v Slovenijo (Jugoslavijo), na Poljsko…, ne v prvi vrsti zato, da bi spoznavali naravo in mesta, marveč osebe. Tako so se srečevali tudi s Karlom Wojtylom, poznejšim papežem. G. Pellegrini je bil eden izmed organizatorjev srečanja v Ogleju in Gradežu (1987), na katerem se je zbralo okoli 1500 študentov iz Slovenije in Italije. Na to srečanje so povabili pisatelja Alojza Rebula, ki je za to srečanje pripravil odmeven Credo (šest srani dolg govor). Ob vstopu Slovenije v EU (1. maj 2004) ga je motilo, da se govori le o ekonomskih in političnih problemih, vprašanje kulture in identitete Evrope, pa je povsem zanemarjeno. Kaj sv. brata Ciril in Metod sporočata Evropi, ki je ponovno v krizi, danes? Je mogoče živeti v miru, četudi smo med seboj različni?

Dvojezična razstava je bila pripravljena v okviru Kulturnega centa Studium iz Gorice (Centro culturale Regionale Studium di Gorizia), ob sodelovanju številnih institucij, teologov, drugih znanstvenikov in umetnikov. Prvič je bila predstavljena na goriškem gradu l. 2007. Poleg razstave je bil izdan tudi dvojezičen katalog o razstavi.  

Ga. Tatjana Rojc, ki je sodelovala tudi pri pripravi razstave, saj je prevedla vsa besedila v slovenski jezik, je na odprtju razstave v C.S., v izredno izpiljenem predavanju, predstavila pomen sv. bratov Cirila in Metoda za Evropo. Govorila je o krščanskih koreninah Evrope, o pomenu glagolice in bogoslužja v staro-cerkveni slovanščini. Iz njenega govora, v katerem ni pozabila omeniti, da je bil Alojz Rebula njen učitelj, je bilo čutiti njeno razgledanost, širino in svetovljanstvo. Govorila je o Evropi narodov, o bogastvu različnosti med Vzhodom in Zahodom, o pomenu etike in duhovnosti. Poudarila je, da je potrebno ponovno ovrednotiti prispevek in zgled sv. bratov Cirila in Metoda ter sv. Janeza Pavla II. To je danes še toliko bolj potrebno, saj v Ukrajini divja vojna.

Bogdan Vidmar