Da bo korak v šolo vesel

7.6.2016 Karitas

Otroci nas potrebujejo je vseslovenska akcija zbiranja in razdeljevanja pomoči šolarjem, ki v Škofijski karitas Koper nosi podnaslov Da bo korak v šolo vesel. V lanskem letu smo pomagali 1.145 družinam za 2.179 šolarjev; letos potrebe niso nič manjše.

Z zgibanko Otroci nas potrebujejo so nagovorjeni tudi bralci Primorskih novic s prošnjo, da po priloženi položnici nakažejo svoj dar. Več o sami akciji in zgodbe družin s šoloobveznimi otroki, ki potrebujejo našo pomoč je objavljeno na spletni strani Slovenske karitas www.karitas.si/http://www.karitas.si/akcije/pokloni-zvezek/

Pri Škofijski karitas Koper smo že nabavili in sodelavcem Karitas na terenu razdelili 10.000 zvezkov in za 25.000 Eur bonov s katerimi bodo starši doplačali šolske potrebščine v knjigarnah.  Delitev pomoči poteka istočasno s pomočjo v hrani v Centrih karitas po vsej Primorski (Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica, Sežana, Izola, Portorož in Koper). Pomoči, ki gre iz sklada Škofijske karitas se na terenu pridruži tudi pomoč, ki jo posamezne Župnijske, Dekanijske in Območna karitas zberejo same.

Poleg tega je vsako leto bolj prepoznavna  akcija Pokloni zvezek  preko katere  otroci v osnovnih šolah in vrtcih izražajo solidarnost s sovrstniki tako, da jim napišejo dobro misel in podarijo zvezek. Na Primorskem se je v to akcijo vključilo 39 šol in 17 vrtcev. Pomen te akcije ni le zbrano število potrebščin, temveč osveščanje otrok, da so med nami tudi šolarji, katerim starši ne morejo zagotoviti niti osnovnih šolskih potrebščin, predvsem pa krepitev čutenja in solidarnosti.

Tisti posamezniki, ki bi v ta namen želeli darovati finančni dar ali šolske potrebščine (nove ali dobro ohranjene šolske torbe, peresnice in drugo) so povabljeni, da to prinesejo v najbližji Center karitas. Svoj prispevek pa lahko nakažejo tudi na Škofijsko karitas Koper TRR SI56 2450 0900 4155 438, sklic SI00 29010.

Poleg pomoči s šolskimi potrebščinami Karitas pomaga družinam tudi s hrano, letos smo na področju Koprske škofije že razdelili preko 200 ton hrane: hrana EU in RS, sadje iz Embargo Rusija ter hrana, kupljena iz lastnih sredstev ali zbrana v trgovinah in po župnijah. Najbolj ogroženim družinam veliko pomeni tudi pomoč iz sklada Posvojitev na razdaljo, v katerega je vključenih 115 otrok, ki prejmejo vsake 4 mesece 100 Eur pomoči.

Nematerialna pomoč otrokom je tudi program Popoldan na cesti, ki nudi učno pomoč in organizirano preživljanje prostega časa. Izvaja se na desetih lokacijah in vključuje 166 otrok. V poletnem času Karitas izvaja tudi tabore v Soči in letovanje Biserov v Portorožu.

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja pri Škofijski karitas Koper, GSM: 041 429 713, e-pošta: [email protected].