Cikel predavanj z delavnicami Ostani z mano v starosti

12.4.2012 Maribor Bolnik, Laik, Mladina, Starostnik

V Tomčevi dvorani Glasbene in baletne šole Antona Martina Slomška v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru bo od četrtka, 5. januarja 2012, potekal cikel predavanj z delavnicami na temo staranja in starostnikov. Program bo izvajala Snježana Veber in se bo odvijal pod geslom Ostani z mano v starosti.

Vsak dan je nov izziv je predavanje, ki bo potekalo v četrtek, 16. februarja 2012, ob 17.00. Na njem se bodo udeleženci pogovarjali o težavah dementnih starostnikov pri vzdrževanju osnovnih življenjskih aktivnosti kot so osebna higiena, oblačenje, varno gibanje, hranjenje, pitje, izločanje, spanje in vzpodbujanje k čim večji samostojnosti. Ker se na tem področju pojavlja veliko težav, je potrebno veliko strpnosti, da najbližji družinski članki vztrajajo v podpori starostniku namesto, da bi vse naredili namesto njega.

Predavanje in delavnice Kako boli demenca bodo potekale v četrtek, 1. marca 2012, ob 17.00. Demenca zelo »boli« v prvi stopnji tako starostnika kot svojce. Kasneje z napredovanjem demence, ko se starostnik vedno bolj izgublja, pa svojci ostanejo sami s svojo bolečino. Strokovnjaki primerjajo in razlagajo njihovo bolečino s pomočjo petih faz žalovanja: zanikanje, jeza, pogajanje, žalost ali depresija in sprejetje. Udeleženci bodo v sklopu delavnice te stopnje predelali in prepoznavali v dejanskih situacijah njihovega življenja z dementnim starostnikom.

Zadnje predavanje v tem ciklu bo v četrtek, 12. aprila 2012, ob 17.00 in bo potekalo pod naslovom Zloraba in nasilje nad starimi ljudmi. Zloraba in nasilje nad starimi ljudmi imata lahko veliko obrazov, zato ju je težko prepoznati. Starostniki to prikrivajo in storilce zagovarjajo, saj so to največkrat najbližji svojci. Najbolj se preizkušamo pri skrbi za naše ostarele, saj se ob tem oblikujejo nazori, začnemo razmišljati o lastni minljivosti in željah, potrebah v poslednjih letih.

Cilj programa je izobraževati svojce starostnikov o fizičnih in psihičnih spremembah staranja ter seznaniti širše občinstvo s posebnostmi demence. Organizatorji želijo sestaviti podporne skupine svojcev glede na problematiko staranja, ki jih najbolj obremenjuje pri oskrbi in skupnem življenju s starostnikom. Z osveščanjem in razbremenjevanjem svojcev, edukacijo vseh generacij in medgeneracijskim povezovanjem, želijo preprečevati zlorabo in nasilje nad starimi ljudmi. Eden od ciljev je tudi povezati svojce starostnikov v skupine za samopomoč in tako preprečevali njihovo izgorelost, osamljenost in dvigati kakovost življenja s starostnikom.


Dodatne informacije o projektnem tednu dobite v Zavodu Antona Martina Slomška na Vrbanski cesti 30 v Mariboru pri gospe Silvi Belšak, tel. 0590/922–07, e-naslov: [email protected].