Četrti Slomškov simpozij z naslovom Kompas vzgoje

Anton Martin Slomšek - vir - DKPS Anton Martin Slomšek - vir - DKPS

V dvorani Slomškove rojstne hiše na Slomu pri Ponikvi bo v petek, 23. novembra 2012, od 9.00 do 14.00, potekal četrti Slomškov simpozij pod naslovom Kompas vzgoje. Dogodek organizira Ljudska univerza Šentjur, odvijal pa se bo v okviru projekta Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.

Na simpoziju bodo predstavili Slomškov zbornik, v katerem so zbrani referati razpravljavcev, ki so sodelovali na vseh štirih simpozijih, prispevki v njem pa so na najvišji ravni razprav o delu in življenju bl. Slomška (1800–1862). Na tokratnem srečanju bodo z referati nastopili naslednji gostje: dr. Stane Granda, mag. Silvo Šinkovec, dr. Ivan Štuhec, Lidija Hamler ter dr. Milan Zver. S tokratnim simpozijem bodo obeležili tudi 150. obletnico Slomškove smrti, hkrati pa bo to tudi sklepna občinska prireditev v Slomškovem letu.

Slomškov simpozij ima namen spodbuditi poljudno-raziskovalni razmislek o vprašanjih, povezanih z vzgojo in slovenskim šolstvom sredi 19. stoletja na Slovenskem, v povezavi z aktualnimi vsebinskimi in sociološkimi vidiki. Osrednja pozornost je namenjena premisleku o Slomšku kot šolniku in pedagogu in njegovemu vplivu na slovenske pedagoge in razvoj šolstva. Na področju pedagogike bo simpozij podal pogled na prenos Slomškovih zamisli in dela preko šole na družbo. Prikazano bo Slomškovo vztrajno prizadevanje za ustanavljanje rednih in nedeljskih osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom na območju slovenske Štajerske ter izdajanje slovenskih šolskih publikacij. S tematiko se tudi odpirajo vprašanja, kakšen je bil ta vpliv, tako posreden kot neposreden na razvoj vzgoje in družbe kot takšne. Istočasno se preko šole prenašajo, razvijajo in reproducirajo tista znanja, spretnosti in veščine ter sposobnosti, ki jih zahteva družbena delitev.


Dodatne informacije dobite pri Alji Polenek na Ljudski univerzi Šentjur, Mestni trg 5, Šentjur, tel. 03/747–16–71 ali po e-pošti na naslovu [email protected].