Čas med letom

Rupnik, Kapela Redemptoris Mater v Vatikanu Rupnik, Kapela Redemptoris Mater v Vatikanu

Liturgični čas med letom, ki smo ga v katoliški Cerkvi začeli z nedeljo Jezusovega krsta, traja 34 tednov. Čas med letom je razdeljen v dve daljši obdobji: najprej ga prekineta postni in velikonočni čas. Postni začne s pepelnično sredo in se konča na veliko soboto, velikonočni pa začne na veliko noč in traja do ponedeljka po binkoštih. Nato pa spet nastopi in traja vse do nedelje Kristusa Kralja.

V tem času v nedeljskih evangelijih spremljamo obdobje Jezusovega javnega delovanja. Letos – v cikličnem letu A – beremo evangelij po Mateju.

Poleg nedelj nam Cerkev daje pred oči zglede svetnikov. Ob obhajanju njihovih godov smo posebej povabljeni, da se zavedamo osebne poklicanosti in poslanosti v življenje za svetost. Svetniki so nam zgled, da je svetost mogoča v vsakem stanu in v vsaki starosti. Prvi zgled nam je Božja Mati Marija, nato pa smo povabljeni, da svojo pozornost usmerimo na življenje drugih svetnikov – zavetnikov župnij, župnijskih cerkva, osebnih zavetnikov, slovenskih blaženih...

Čas med letom je torej čas obnavljanja osebne in občestvene zvestobe Kristusu in njegovemu nauku.