Bistveni poudarki papeške bule 'Spes non confundit'

9.5.2024 Jubilej 2025

V četrtek, 9. maja 2024, je papež Frančišek z bulo »Spes non confundit« razglasil bulo o razglasitvi svetega leta 2025. Povzemamo bistvene podatke papeške bule, ki naj vsem vernim služi branju, razmišljanju in pripravi na sveto leto.

Papež bo 24. decembra odprl sveta vrata v Baziliki svetega Petra, odprta pa bodo ostala do 6. januarja 2026. Ta dva datuma uokvirjata jubilejno leto 2025, ki bo potekalo pod naslovom »Romarji upanja«. V buli »Spes non confundit« (»Upanje ne osramoti«), je zapisano tudi, da bo papež 29. decembra odprl sveta vrata pri svetem Janezu Lateranskem, 1. januarja 2025 pri sveti Mariji Veliki in 5. januarja pri svetem Pavlu zunaj obzidja. 

Sveti oče izraža željo, da bi odprl sveta vrata v enem izmed zaporov: »Da bi zapornikom ponudili konkretno znamenje bližine, želim sam odpreti sveta vrata v zaporu, da bi bila zanje simbol, ki vabi, naj v prihodnost gledajo z upanjem in s prenovljeno zavezanostjo življenju.« (t. 10) Zavzema se tudi za odpis dolgov narodom v finančnih težavah: »Ob jubilejnem letu želim izreči še eno užaloščeno povabilo, ki je namenjeno najbogatejšim narodom, da bi prepoznali težo mnogih sprejetih odločitev in se odločili, da oprostijo dolgove državam, ki jih nikoli ne bi mogle poplačati« (t. 16)

Za razliko od izrednega jubileja usmiljenja se odpiranje svetih vrat ne bo ponovilo v škofijah po svetu. 29. decembra 2024 pa bodo na željo svetega očeta v vseh katedralah in konkatedralah potekale slovesne svete maše, s katerimi se bo odprlo jubilejno leto, v skladu z novim obrednikom, ki bo pripravljen v ta namen. Ob tej priložnosti je predlagano tudi romanje od določene cerkve do katedrale, kot znamenje poti upanja, ki zaznamuje tokratno sveto leto. V Katoliški Cerkvi po svetu se bo jubilej končal v nedeljo, 28. decembra 2025.

Papež sveto leto sicer razume kot nadaljevanje prejšnjega jubilejnega leta, jubileja usmiljenja, ki se je obhajal med letoma 2015 in 2016; na drugi strani pa že zre v leto 2033, ko bo minilo dva tisoč let od našega odrešenja. Med drugim papež poudari sovpadanje prihajajočega svetega leta s 1700-letnico nicejskega koncila, kar ima posebno ekumensko sporočilo, pri čemer ni odveč omeniti, da veliko noč prihodnje leto vsi kristjani praznujemo na isti datum.

Celotno papeško bulo lahko v slovenščini preberete na spletni strani Vatican News.