Biblična šola Evangelii gaudium

26.10.2016 ob 17:00 Celje Sveto pismo, Izobraževanje

V okviru Slovenskega bibličnega gibanja (SBG) je dozorela ideja, da bi ob koncu leta usmiljenja začeli z malo biblično šolo, ki bi bila namenjena vsem, ki jih Sveto pismo že spremlja v njihovem poslanstvu in življenju, želijo pa svoje znanje poglobiti in se medsebojno obogatiti. Šola bi potekala enkrat na mesec po tri šolske ure v obliki predavanj in vaj. Na vajo se bi udeleženci pripravili vnaprej, tako da bo lahko vsak aktivno sodeloval.

Biblično šolo smo poimenovali po apostolski spodbudi papeža Frančiška Evangelii gaudium – Veselje evangelija, ki spodbuja k rednemu in prenovljenemu branju Svetega pisma, ki lahko postane pravi vir prenove osebnega življenja in življenja Cerkve. Šola želi biti v prvi vrsti pomoč duhovnikom, redovnicam, diakonom ter vernim laikom, ki so aktivni v različnih cerkvenih skupinah in gibanjih ter bi želeli svoje svetopisemsko znanje poglabljati ter se učiti brati lastno življenje in življenje sveta v luči Božje besede. Na ta način bodo Evangelij veselja in življenja, ki nam ga je Gospod zaupal po Svetem pismu, lahko še bolj prepričljivo oznanjali in zanj pričevali.

Tema letošnjega leta bo eksegeza – razlaga Prvega Pavlovega pisma Korinčanom. Predaval bo prof. dr. Maksimilijan Matjaž, občasno pa bodo sodelovali tudi drugi strokovnjaki. Obvezni »priročnik« vsakega udeleženca je Sveto pismo Stare in Nove zaveze, za vsakega pa bo na voljo tudi strokovni učbenik - Komentar Pisma Korinčanom.

Srečanja bodo potekala vsako četrto sredo v mesecu, od 17.00 do 19.30, pri Sv. Jožefu v Celju. Prvo srečanje bo v sredo 26. oktobra 2016, s pričetkom ob 17. uri.

Vsi zelo lepo povabljeni! Ne pričakuje se posebnega bibličnega predznanja, zadostuje želja po spoznavanju Božje besede in ljubezen do nje.

Biblična šola Evangelii gaudium