Avguštin: O Trojici

Celjska Mohorjeva družba Celjska Mohorjeva družba

Trojica kot Božja skupnost oseb

Najvplivnejši Cerkveni oče na krščanskem zahodu je v svojem teološkem opusu opredelil nedoumljivo skrivnost treh Božjih oseb.

Razlog za nastanek dela je Avguštinovo iskanje in poglabljanje vere. Kot dialektičnega misleca ga muči nerešljiva enačba, kako so trije lahko eden. Avguštin v delu najjasneje uporabi svojo teološko metodo. Oklepa se vere, ki temelji na avtoriteti Svetega pisma, izročila in Cerkve. Želi si spoznati vsebino vere, zato preučuje Sveto pismo, zgodovino in filozofijo. Zaveda se globine skrivnosti in omejenosti razuma. Teologijo slednjič podreja ljubezni in kontemplaciji. V delu se odsevata dve desetletji Avguštinovega življenja.

Tudi za sodobnega bralca je branje tega dela pravo uvajanje v misterij.

Prevod in spremna študija Miran Špelič OFM.

Sv. Avguštin dela o Sveti Trojici ni namenil širokim množicam, saj se je zavedal zahtevnosti predmeta. Kljub temu pa je bilo delo zelo iskano in prepisovano. Pisanje dela je počasi napredovalo, tako da je prvih dvanajst knjig dokončal nekako do leta 412. Delo je tedaj očitno odložil za nedoločen čas, morda pa bi ga sploh opustil. Brez njegove vednosti in še manj dovoljenja pa je rokopis ušel s police nedokončanih del in začel krožiti v javnosti. To dejstvo in pa pritiski sobratov v skupnosti so ga slednjič prisilili, da je delo leta 420 ali 421 dokončal. Odpovedal se je načrtovani koreniti reviziji prvih dvanajstih knjig, zgolj dvanajsto zaključil in delo dopolnil še s tremi. Zadnja, petnajsta, je še posebej obširna, saj v njej podaja vsebino vseh prejšnjih knjig in na neki način podaja tudi svoje popravke oziroma dopolnila, česar ni mogel narediti v samem besedilu. V delu torej odsevata kar dobri dve desetletji njegovega življenja.

Ko je čutil, da počasi odhaja in je v Presojah med letoma 426 in 428 podal oceno in dodajal popravke vseh svojih del v kronološkem zaporedju, je precej na kratko predstavil tudi delo O Trojici.

 

Izdala: Celjska Mohorjeva družba - www.mohorjeva.org!