Alojz Rebula v italijanskem jeziku – Od Niceje do Trsta

20.4.2012 Italija in Slovenija Knjiga, Kultura, Umetnost
Alojz Rebula - Od Niceje do Trsta v italijanskem jeziku - vir - splet Alojz Rebula - Od Niceje do Trsta v italijanskem jeziku - vir - splet

Te dni se je v knjigarnah v Italiji pojavila še tretja in zadnja knjiga iz projekta, ki ga je pripravila Knjižnica Dušana Černeta iz Trsta, da bi širokemu italijanskemu občinstvu predstavila lik in delo pisatelja Alojza Rebule (1924), z njim pa posredno tudi slovensko narodno skupnost v Italiji.

Gre za zbirko esejev, razmišljanj in predavanj Da Nicea a Trieste (Od Niceje do Trsta), ki na 240 straneh prinaša izbor besedil, ki jih je pisatelj v tridesetih letih (med 1977 in 2007) napisal v italijanščini, zlasti ko je bil naprošen, da kot slovenski mislec italijanski ali mednarodni javnosti predstavi kako duhovno, kulturno ali zgodovinsko temo.

Projekt Rebula je denarno podprla Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina v skladu s svojim razpisom iz leta 2009 za pobude, ki naj zbližajo Slovence in Italijane. Knjižnica Dušana Černeta ga je izpeljala v sodelovanju z ugledno italijansko katoliško založbo državnega pomena Edizioni San Paolo.

Želja pobudnikov je bila, da predstavijo tri področja Rebulovega dela: pisateljsko, teološko in esejistično ustvarjanje.

Za pisateljski del je Knjižnica Dušana Černeta izbrala kratki roman Nokturno za Primorsko, ki govori o treh totalitarizmih XX. stoletja ter o čutenju in trpljenju primorskega človeka. Prevedla ga je Martina Clerici, mag. Božo Rustja pa je napisal spremni esej o pisatelju, o protagonistu romana, duhovniku – mučencu Filipu Terčelju (1892–1946), ter o primorski polpreteklosti. Knjiga, ki je v italijanščini dobila naslov Notturno sull'Isonzo, je izšla oktobra lani.

Za predstavitev Rebulove teološke misli je Knjižnica Dušana Černeta izbrala zbirko šestih teoloških in filozofskih meditacij Smer Nova zemlja, ki jo je že leta 1976 prevedel p. Franc Husu, a je ostala v tipkopisu. Prof. Marino Qualizza je besedilo uredil in napisal teološko spremno besedo. Pod naslovom Destinazione Nuova Terra je izšla januarja letos.

Zdaj je pred nami knjiga Da Nicea a Trieste, za katero je spremno besedo napisal predsednik Knjižnice Dušana Černeta Ivo Jevnikar, ki si je celotni projekt tudi zamislil. Pri izboru besedil je v prvi vrsti sodeloval sam pisatelj Rebula. Vsa so nastala v italijanščini. Tista, ki so posvečena slovenski problematiki, so že tako zasnovana, da so kljub znani avtorjevi globini in razgledanosti razumljiva za tiste, ki naše stvarnosti pobliže ne poznajo. Nekatera besedila so bila ponekod že objavljena, nekatera ne. Tu so vsekakor prvič organsko povezana, tako da gre vsekakor za povsem novo Rebulovo knjigo, ki je v slovenščini ni in ki je zanimiva za vse ljubitelje Rebulovega pisanja ter pomembna za preučevalce njegovega dela.

Snov je razdeljena na uvodni del in tri razdelke. Razdelek Il richiamo di Nicea (Klic iz Niceje) obsega meditacije, molitev, nastop na pripravljalnem zasedanju za evropsko škofovsko sinodo leta 1991, znameniti Rebulov govor na škofijskem zborovanju Trst – kristjani iz oči v oči iz leta 1978 in odlomek iz italijansko zapisanega življenjepisa Božjega služabnika msgr. Jakoba Ukmarja (1878–1971).

Razdelek Essere minoranza: maledizione o privilegio? (Ali je to, da si manjšina, prekletstvo ali prednost?) prinaša tri predavanja o zapostavljanju Slovencev v Italiji, o polpreteklosti primorskih Slovencev in o svojskostih mesta Trst.

Najobsežnejši razdelek, L'Europa sul meridiano sloveno (Evropa na slovenskem poldnevniku), prinaša predavanja, eseje, delček korespondence in intervjujev, ki govorijo o kulturi, ustvarjanju, dvojezičnosti, zgodovini, vrednotah, o duhu časa v Trstu in na Slovenskem pred demokratizacijo in po njej. Veliko je zapisanega tudi o naši književnosti, saj Rebula italijanskemu bralcu navdušeno predstavlja Ketteja, Murna, Župančiča, Cankarja in izbrane predstavnike naslednjih literarnih generacij, zlasti Kosovela in Kocbeka.

Javna predstavitev knjige Od Niceje do Trsta je v načrtu v prvih dneh letošnjega maja. Celotni projekt je vsekakor že doživel veliko pozitivnih odmevov. Rebuli so za Nokturno podelili Nagrado Rigoni Stern, o tej knjigi, za katero se pripravlja tudi okrogla miza v Milanu, je zelo naklonjeno oceno med drugimi napisal kardinal Ravasi v vatikanskem dnevniku Osservatore Romano.

Zdaj, ko je projekt zaokrožen, se Knjižnica Dušana Černeta zahvaljuje vsem, ki so pripomogli k temu, da je lahko uspel, v prvi vrsti avtorju Alojzu Rebuli, prevajalki Martini Clerici, sestri rajnega prevajalca p. Franca Husuja Alojziji, avtorjema spremnih esejev Božu Rustji in Marinu Qualizzi, Eriki Jazbar za lektorsko in korektorsko delo, Lučki Kremžar De Luisa za delo v pisarni, vsem, ki so sodelovali pri ostalih obveznostih ter na predstavitvah, še posebej pa založbi Edizioni San Paolo ter njenemu donedavnemu ravnatelju Eliu Saliju ter deželni upravi za finančni prispevek.


Besedilo je pripravil Ivo Jevnikar.


Predstavitev knjige Notturno sull'Isonzo v Milanu