Akreditacija magistrskega programa »pravo« na Fakulteti za pravo in poslovne vede

28.4.2021 Ljubljana Izobraževanje , Katoliški inštitut

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je podelila akreditacijo za magistrski program pravo za nedoločen čas Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu.

Sedaj ni nobene formalne ovire, da ne bi z izvajanjem programa začeli v študijskem letu 2022/2023.

Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta, ki sledi viziji in poslanstvu ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. V prvi vrsti to pomeni ustanavljanje visokošolskih zavodov, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo povezali v katoliško univerzo.