90. generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol v Ljubljani

Od 2. do 5. novembra 2017 bo v Ljubljani potekalo 90. generalno zasedanje Evropske zveze katoliških šol  (CEEC) na temo Medkulturni dialog, avtonomija katoliške vzgoje in posodobljenje evropske ideje.

Evropska zveza katoliških šol je bila ustanovljena leta 1974 in združuje preko 35.000 katoliških šol v 29 evropskih državah. Slovenija je članica združenja od leta 2006.


Evropska zveza katoliških šol (CEEC – Comité Européen d'Enseignement Catholique) je organizacija, ki že več kot 40 let povezuje odgovorne za spremljanje, usmerjanje in vodenje katoliških izobraževalnih ustanov v Evropi. V zvezi sodelujejo predstavniki delovnih teles, odgovornih za šolstvo, znotraj škofovskih konferenc ali posebnih neodvisnih institucij, ki so bile ustanovljene z namenom podpore in upravljanja katoliških šol.

Ob 29 nacionalnih organizacijah na srečanjih zveze sodelujejo tudi nekateri zunanji partnerji kot denimo evropsko združenje staršev dijakov katoliških šol, evropsko združenje nekdanjih dijakov katoliških šol, predstavniki podobne organizacije na svetovni ravni (OIEC) in nekateri drugi. Slovenijo v CEEC predstavlja dr. Roman Globokar, generalni tajnik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci.

CEEC tako predstavlja več kot 35.000 ustanov, ki jih obiskuje preko 8.000.000 otrok, učencev in dijakov. Znotraj zveze najdemo lahko Francijo, kjer je v katoliških izobraževalnih ustanovah kar dobra dva milijona otrok in Švedsko, kjer jih ni niti tisoč. Irska zgodba, kjer je v katoliških osnovnih in srednjih šolah tri četrtine vseh otrok, je seveda povsem drugačna od ukrajinske, kjer jih ni niti cel promil. Kljub vsej pestrosti, pa je poslanstvo katoliških šol v vseh državah, kjer delujejo podobno, kar tudi usmerja delo zveze.

V zadnjem obdobju se CEEC s svojim delom usmerja predvsem v dve tematiki in sicer mesto katoliških šol v procesu medverskega in medkulturnega dialoga (tudi v luči spreminjajočih se sociodemografskih razmer) ter avtonomija in svoboda šolskih prostorov v Evropi.

V nadaljevanju sledi tudi groba časovnica delovnega srečanja. Omeniti velja, da je večina gostov v Zavodu sv. Stanislava prisotna že v četrtek, 2. novembra, in odide šele v nedeljo, 5. novembra. V kolikor bi se vam tako zdelo zanimivo govoriti s predstavniki posameznih držav, se je za srečanje mogoče dogovoriti tudi izven zapisanega programa.

Petek, 3. november:
9.00       pozdrav msgr. Stanislava Zoreta OFM, predsednika Komisije za šolstvo pri SŠK
                 predstavitev (katoliškega) šolstva v Sloveniji in razprava o izzivih
11.00    odmor
11.30    poročilo o delu tajništva CEEC in napredku na projektu medkulturnega in medverskega dialoga
13.00    odmor
14.30    predstavitev prispevkov Francije in Švice o medkulturnem in medverskem dialogu
16.00    odmor
16.30    avtonomija šolskih prostorov v Evropi
                 novice držav članic
18.00    zaključek dela in sveta maša v Zavodu sv. Stanislava

Sobota, 4. november:
9.00       sinteza dela na medkulturnem in medverskem dialogu
                 odprta razprava med člani
                 administrativna vprašanja zveze
11.00    odmor
11.30    novice s strani svetovne organizacije OIEC in ostalih partnerskih organizacij
13.00    zaključek dela