7. svetovna štafeta za mir

6.5.2018 Strunjan Akcija, Duhovni program, Mladina, Šport

V Strunjanu bo v nedeljo, 6. maja 2018, od 11.00 potekala 7. svetovna štafeta za mir.

Program RUN4UNITY po vsem svetu združuje številne športne dogodke in športne dneve, ki preko igre in medsebojnega spoznavanja pripomorejo k preseganju različnosti. Na več lokacijah bodo športnim dogodkom sledile akcije solidarnosti in pričevanja aktivnega državljanstva.

Cilj RUN4UNITY je izkusiti, vsaj med nami, mir in edinost človeške družine; predstaviti zlato pravilo (etiko medsebojnosti) kot sredstvo, da bi jo dosegli. Zlato pravilo, ki se v takšni in drugačni obliki pojavlja v vseh svetovnih kulturah in verstvih, se glasi: »Stori drugemu to, kar želiš, da bi drugi storili tebi« in je zato univerzalno.

Zbirno mesto bo športno igrišče CUEV Strunjan (v bližini cerkve)

Dogodek organizirajo Mladinska skupina Verjamem, Gibanje fokolarov in župnija Strunjan v sodelovanju z zavodom Naše poti iz Pirana in Krajinskim parkom Strunjan.

PROGRAM:                                                                                                                                                           

  • 11.00 do 11.30 - Zbiranje in prijava ekip
  • 11.30 do 12.00 - Kulturni program, sporočilo dogodka
  • 12.00 Time out - misel ali molitev za mir
  • 12.00 do 13.00 - Tek ali pohod okoli lagune Stjuža in Strunjanskih solin s spoznavanjem lepot Krajinskega parka Strunjan in udejanjanjem zlatega pravila
  • 13.30 do 14.00 - Malica iz »podarjenih košaric« in iz popotne torbe, srečelov in prodajna stojnica zavoda Naše poti 
  • 14.00 do 15.00 - Igre sodelovanja in razvedrila
  • 15.00 do 15.30 - Zaključno simbolno dejanje za mir

Prijava in informacije: Neva Flajs: 031 605 977 in Bojan Ravbar 030 415 222.