47. študijski dnevi Draga 2012

31.8.2012 ob 16:30 Opčine pri Trstu Laik, Izobraževanje

V parku Finžgarjevega doma, na Dunajski cesti 35, na Opčinah pri Trstu bodo od petka, 31. avgusta, do nedelje, 2. septembra 2012, potekali 47. študijski dnevi Draga 2012.

 

petek, 31. avgusta 2012, ob 16.30, bodo Roberto Battelli, Rudi Vouk in Damjan Terpin predavali na temo Manjšina in zajamčeno politično zastopstvo. Slovenci v Avstriji in Italiji se desetletja zaman potegujejo za zajamčeno za­stopstvo v izvoljenih organih obeh držav, italijanska manjšina v Sloveniji pa jo je podedovala od socialistične Jugoslavije in je zapisana tudi v ustavi. Okrogla miza predstavnikov treh manjšin naj bi pomagala razvozlati vprašanja in dile­me okrog tega problema.

Ob 21.00 bo na prireditvenem prostoru koncert zbora Alfa in omega z instrumentalisti.

 

soboto, 1. septembra 2012, ob 16.30, bo dr. Lučka Kajfež Bogataj imela predavanje z naslovom Planetarne meje – ovira za rast, izziv za razvoj. Družba se mora glede rasti in razvoja učiti iz delovanja ekosistemov in preseči stanje, da v ekonomiji in politiki prevladuje doktrina nenehne gospodarske ra­sti. Zapoved neomejene rasti na planetu z omejenimi viri ni niti fizikalno smi­selna, z družbenega vidika pa za zdaj ne odpravlja revščine niti nas ne naredi srečnejše. Da bomo lahko sprejeli alternativne modele znotraj družbeno-eko­nomske znanosti, ki bodo spoštovali omejenost planeta, bo potrebna preo­brazba naše spoznavnosti, gospodarstva, politike in norm, prenova civilizacije in naše kulture. V ospredje mora stopiti kakovostna in ne več količinska rast.

Prav tako v soboto, 1. septembra 2012, se bo v sklopu Drage 2012 ob 10.00 odvijala tudi Draga mladih 2012,[1] na kateri bodo prof. dr. Ivan Štuhec, Ivo Jevnikar in Andrej Černic premišljevali o tem, ali so Peterlinove vrednote danes še aktualne, kakšna je bila, je in bo vloga Drage, Drage mladih in vseh zamejskih ustanov, ki predstavljajo njegovo dediščino.[2]

 

V nedeljo, 2. septembra 2012, ob 9.00, bo škofov vikar za slovenske vernike Anton Bedenčič SDB za udeležence Drage daroval mašo, ob 10.00 pa bo prof. dr. Branko Klun predaval na temo Nemir spraševanja: temeljna duhovnost in religija. Dr. Klun bo v svojem predavanju predstavil, ali je sploh mogoča duhovnost, ki ne temelji najprej v človeškosti? In, ali je sploh mogoča religioznost, ki ne temelji najprej v duhovnosti? Z ozirom na sedanje stanje duha v svetovnem in krajevnem merilu terja odgovor na tako zastavljeni vprašanji globok razmislek o temelju človeka in njegovega odnosa do sveta.

Ob 16.00 bo predavanje prof. dr. Žige Turka pod naslovom Preteklost navidezne resničnosti konstrukcije slovenskih resničnosti. Preteklost je edina resničnost, ki jo imamo. Sedanjost je že naslednji trenu­tek preteklosti, prihodnost pa bo resnična šele postala. O tem, ali resničnost sploh obstaja, se filozofi prepirajo že tisočletja, gotovo pa je, da si resničnost vsaj konstruiramo – pač tako, da je uporabna za sedanjost in za prihodnost. Slovenci, doma in za nekdanjo mejo, imamo več kot eno konstrukcijo prete­klosti in se vrtimo okrog vprašanja, katera konstrukcija je najbolj resnična. Kar je napačno vprašanje, ker o resničnosti konstrukcije ne moremo ničesar go­tovega povedati. Mogoč pa je odgovor na to, katera konstrukcija preteklosti je najboljša za razumevanje prihodnosti. Gre za vprašanje, katera preteklost je najbolj moderna in katera modernost najbolj tradicionalna.

Dodatne informacije so na voljo pri DSI v ulici Donizetti 3, 34133 Trst, Italija, tel. 0039 040 370846 ali e-naslovu: [email protected].

Bilten Draga 2012


[1] Ob tradicionalni Dragi se je leta 1991 uspešno razživela tudi Draga mladih, mladinska različica študijskih dnevov, posvečena mladim. Z njo so mladi Slovenci iz Matice in zamejstev udejanjili željo po povezovanju, ki želi biti tudi vodilo za prihodnost.

[2] Jože Peterlin se je rodil na Vinjem vrhu pri Beli cerkvi na Dolenjskem 2. novembra 1911. S prihodom komunistične oblasti je maja 1945 odšel v Italijo, kjer je najprej poučeval v taborišču v Monigu pri Trevisu, nato pa je odšel v Trst. Tukaj je oživel tržaško kulturno in prosvetno sceno z neutrudnim delom na področju šolstva, vsestranske vzgoje mladine, prosvetnega, kulturnega, gledališkega, publicističnega in društvenega dela. Študijski dnevi Drage so nastali v duhu vrednot, ki so ga navdihovale pri tem delu, to so ljubezen do slovenstva, trdna katoliška vera in spoštovanje do različnega v smislu prave demokracije – z željo po snovanju skupnega duhovnega in kulturnega slovenskega prostora.