450 mladih odhaja na evropsko srečanje mladih

28.12.2014 Praga, Češka Mladi, Nova evangelizacija
Priprava dvorane za molitev. Priprava dvorane za molitev.

O EVROPSKEM SREČANJU MLADIH

Evropsko srečanje mladih je srečanje mladih iz različnih krščanskih skupnosti. Evropsko srečanje je priložnost, da mladi teden dni preživijo v skupnosti kristjanov iz cele Evrope in spoznajo življenje krajevnih Cerkva. Tovrstna srečanja so najbolj znana po skupnih molitvah, ki mladega človeka na preprost in privlačen način pritegnejo v skrivnost občestvenega življenja z Bogom. Evropskega srečanja mladih se vsako leto udeleži do 40.000 mladih iz vseh koncev Evrope, med njimi tudi veliko mladih iz Slovenije.

LETOŠNJE EVROPSKO SREČANJE V PRAGI

Evropsko srečanje mladih vsako leto pripravlja Skupnost bratov iz Taizéja. Po letu 1990 bo srečanje ponovno gostilo mesto Praga. Približno 30.000 mladih iz cele Evrope in drugih celin se bo med 29. decembrom 2014 in 2. januarjem 2015 združilo na postaji Romanja zaupanja na zemlji. V organizaciji Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine ter Škofije Celje se bo srečanja v Pragi udeležilo okrog 450 mladih iz Slovenije. Namen srečanja je, da mladi v družbi vrstnikov iz cele Evrope izkusijo ekumenski duh, se z vrstniki pogovarjajo o svoji molitvi, veri, dvomih (iskanju) ter pri skupnih molitvah (ponovno) odkrijejo pomen zbranosti in tišine. Bivanje pri družinah mladim omogoča neposreden stik z življenjem, tradicijo in kulturo svojih gostiteljev. Na podlagi te izkušnje mladi tudi v svojih lokalnih okoljih sami ustvarjajo priložnosti za srečevanje med mladimi v taizéjskem duhu.

Letos bodo mladi zadnje leto premišljevali ob pismu brata Aloisa (priorja skupnosti) z naslovom Pismo 2012-2015: K novi solidarnosti, ki je izšlo leta 2012 v Berlinu. Preko gesla letošnjega srečanja, ki se glasi »Postati »sol zemlje««, bodo mladi romarji iskali načine, kako konkretno udejanjiti teme iz pisma za novo solidarnost, torej kako razširiti mir med vsemi narodi sveta.

 

Program

Program srečanja v Pragi bo kot običajno osredotočen na tri molitve dnevno: zjutraj v eni od župnij, ki sodelujejo pri srečanju, opoldanske po večjih cerkvah v središču mesta, zvečer pa na razstavišču ter v katedrali. Med večernimi molitvami bo brat Alois nagovoril udeležence. Vsako jutro se bodo mladi v župnijah v Pragi in okolici srečevali s kristjani v krajevnih občestvih, popoldne pa bodo imeli priložnosti se z njimi srečati preko najrazličnejših delavnic. Mladi se bodo lahko udeležili delavnice z dominikanskim bratom iz Istanbula, iskali vero v čeških filmih, se srečali s škofom Františekom Radkovským, se udeležili delavnice ob 600. obletnici smrti češkega reformatorja Jana

Husa, poslušali pričevanje o paliativni oskrbi in življenju z invalidnimi osebami, se srečali s češkimi politiki in gospodarstveniki ter se z njimi pogovorili o vlogi mladih kristjanov v družbi, ali pa z drugimi mladimi debatirali o umetnosti in veri, ekoloških izzivih, o sakralni glasbi, človekovih pravicah, ekumenskem dialogu ter o mednarodnem miru.  Koledarsko leto se bo zaključilo z molitvijo za mir, kateri bo sledilo srečanje »Festival narodov«, ki ga mladi iz različnih držav oblikujejo sami. Prvi dan novega leta bodo mlade na kosilu gostile družine, popoldne pa se bodo mladi udeležili srečanja za vse romarje iz Slovenije, kjer bodo skupaj z brati iz Taizéja iskali načine poti, kako Romanje zaupanja na zemlji nadaljevati doma ter kako skupaj napredovati k novi solidarnosti. 

Skupnost bratov iz Taizéja in Romanje zaupanja na zemlji

Ekumensko skupnost bratov je leta 1940 ustanovil br. Roger v Taizéju v francoski Burgundiji. Danes skupnost združuje okrog 100 bratov, katoličanov in iz različnih protestantskih Cerkva, iz skoraj 30 različnih držav. Skupnost ne združuje mladih v gibanje, pač pa mlade, ki sodelujejo na srečanjih, vabi, da bi bili priče miru, zaupanja in sprave v krajih, kjer živijo. Mladi so večkrat spraševali, kako naj izkušnjo bivanja v Taizéju živijo v domačem okolju. Bratje so na to njihovo vprašanje skušali odgovoriti z Romanjem zaupanja na zemlji. Od leta 1978, ko je bilo prvo tovrstno srečanje v Parizu, se mladi iz vse Evrope ter drugih kontinentov ob koncu vsakega leta v času novoletnih praznikov zberejo v enem izmed večjih evropskih mest. Od leta 2006 bratje podobna srečanja pripravljajo tudi na drugih kontinentih.

Povezanost Slovencev s Taizéjem

Slovenci smo s Taizéjem povezani že več kot 35 let, tako z romanji v Taizé v poletnem času, kot tudi preko romanj na evropska srečanja mladih. Ustanovitelj skupnosti, brat Roger, je Slovenijo prvič obiskal leta 1981. Leta 1987 je bilo v sodelovanju s skupnostjo bratov iz Taizéja v Šentvidu nad Ljubljano pripravljeno mednarodno srečanje mladih, kjer so se prvič srečali mladi z Vzhoda in Zahoda. Bratje iz Taizéja so na povabilo takratnega nadškofa g. Alojza Urana v Slovenijo prišli tudi 2. januarja 2007, ko so se po evropskem srečanju mladih v Zagrebu ustavili na enodnevnem obisku v Ljubljani. Slovenijo so potem zopet obiskali novembra leta 2010, ko je ob 35-letnici romanj mladih iz Slovenije v Taizé v Mariboru potekalo prvo vseslovensko taizéjsko srečanje mladih.

Nazadnje so nas bratje skupaj s priorjem skupnosti, bratom Aloisom, obiskali v začetku maja 2012, ko je Ljubljana po 25 letih znova gostila mednarodno srečanje mladih. Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine vsako leto organizira pripravo in romanje na evropsko srečanje mladih.

K novi solidarnosti

Kot vsako leto, se bodo tudi v letu 2015 v Taizéju od nedelje do nedelje odvijala mednarodna tedenska srečanja. Skozi vse leto 2015 bodo v sklopu praznovanja ob 75. obletnici taizéjske skupnosti in 100. obletnici rojstva brata Rogerja pripravljene posebne razstave, delavnice in dogodki. Od 9. – do 16. avgusta 2015 bo vrhunec praznovanj; zaključek treh let, posvečenih iskanju »nove solidarnosti«. 

Koristne povezave:

Več informacij o srečanju v Pragi tudi na www.drustvo-skam.si/esm in www.taize.fr/sl.      

Novinarji se za akreditacijo obrnite na [email protected].  

Odzivi udeležencev  ter fotografije s srečanja bodo objavljeni na www.taize.fr/prague.

Srečanju lahko sledite tudi preko twitterja www.twitter.com/taize oziroma preko #TaizePrague.

Za več informacij se obrnite na Špelo Pucelj, koordinatorka taizéjskih srečanj; tel. št.: 051 303 815, 040 690 077 ali na [email protected].