20 let Angelinega vrtca

3.1.2022 Ljubljana Kateheza, Vzgoja
Foto: Angelin vrtec Foto: Angelin vrtec

Angelin vrtec so pred dvajsetimi leti ustanovile uršulinke in je še danes del njihovega samostana v središču mesta Ljubljane. Otrokom je kot prvi vrtec v Sloveniji ponudil pedagogiko montessori in versko vzgojo preko Kateheze Dobrega Pastirja. Deluje v okviru Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo.

Z idejo o ustanovitvi vrtca in izobraževanjem kadra so sestre uršulinke pričele že dve leti pred odprtjem vrtca. Ta je svoja vrata prvim generacijam otrok odprl 3. 1. 2002. V prvih letih je deloval s tremi skupinami otrok drugega starostnega obdobja, po petih letih delovanja pa je sprejel še dve skupini prvega starostnega obdobja. Danes v vrtcu delujeta po dve skupini prvega in drugega starostnega obdobja.

Že prvo leto delovanja je izšla revija vrtca z naslovom Hiša otrok, ki jo vrtec še vedno izdaja. Revija želi zajeti utrip življenja, dogodkov in doživetij, ki se otrokom dogajajo za vrati vrtca. Staršem pa predstavlja temelje montessori vzgoje in jim s tem pomaga pri vzgoji v domačem okolju. Revijo oblikujejo starši skupaj z vzgojitelji.

V Angelinem vrtcu so nekateri vzgojitelji že od samega začetka. Z vrtcem rastejo, se razvijajo in se oblikujejo preko otrok, ki jih pri svojem delu srečujejo. Po zgledu sv. Angele se trudijo otroke vzgajati v odgovorne in samostojne člane skupnosti, da bodo prispevali svoj delež k miru v svetu.

Dobro je obujati spomine na pretekle dogodke, ker iz njih črpamo in se učimo. Ob jubileju se v Angelinem vrtcu zavedajo, da morajo ohranjati temelje, ki so jih vzpostavili pred 20 leti. Otrokom vrtec ni le prostor kjer počakajo starše, da zaključijo svoje službene obveznosti, temveč je prostor, kjer odraščajo in se izobražujejo. Je pomemben mejnik v življenju otroka, saj vanj pride majhen in nemočen, iz njega pa izstopi z izkušnjami, z različnimi veščinami in znanjem. Na podlagi vsega tega se zavedajo, da morajo tudi v nadaljnje slediti viziji vrtca in ohranjati pristnost pedagogike montessori.

V naslednjih letih želijo stremeti k temu, da bo vrtec deloval v prvi vrsti kot podpora družini in kot dopolnitev družinske vzgoje, ji nudil oporo in pomoč. Prav to povezovanje in sodelovanje so povzeli z geslom ob obletnici vrtca, ki se glasi »Moja roka v tvoji roki, skupaj močna sva.« Želijo si, da bi geslo zaživelo in ne bilo le nekaj trenutnega. Pomembno jim je medsebojno sodelovanje staršev in vrtca, saj imajo vsi skupen cilj: delovati v dobro otroka.

Tina Opeka

ravnateljica Angelinega vrtca