19. Nikov študentski tek na Ljubljanski grad

14.5.2012 Ljubljana Karitas

Bliža se že 19. Nikov študentski tek na Ljubljanski grad, ki se bo začel v ponedeljek, 14. maja 2012, ob 19.00 in bo potekal pod geslom Tečem za podnebno solidarnost in pravičnost. Slovenska karitas je v letu 2010 namreč začela s triletnim mednarodnim projektom ozaveščanja in izobraževanja za razvoj o problematiki podnebnih sprememb v državah v razvoju, s poudarkom na Afriki. Projekt poteka v sodelovanju s Slovaško karitas, sofinancirata pa ga Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Organizatorji so se v letošnjem letu v sodelovanju s ŠOU šport drugič priključili tradicionalnemu študentskemu teku na grad, ki so mu dali posebno vsebino. Študentje in drugi tekači bodo tekli v solidarnosti do ljudi v Afriki, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadenejo in jih potiskajo v revščino. Zaradi različnih naravnih nesreč, kot so suše in poplave, revni prebivalci držav v razvoju že sedaj občutijo veliko pomanjkanje pitne vode in hrane, razširjajo se številne bolezni, zmanjšana je možnost izobraževanja, povečane so migracije, konflikti …, ogrožena so življenja mnogih ljudi.

Z vsemi skupaj seštetimi pretečenimi kilometri bodo nadaljevali gradnjo kroga solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je skupno potrebno preteči 40.075 km. Z učenci 122 osnovnih šol, dijaki 24 srednjih šol, 1629 študenti in drugimi solidarnimi tekači so v letu 2011 pretekli 28.120 km. Po slovenskih šolah s tekom nadaljujejo tudi v letošnjem šolskem letu. Zainteresirane vabijo, da si v toplih mesecih vzamejo čas za tek in mu dodajo tudi osebno noto v znamenju solidarnosti do sočloveka.

Ob tem se lahko zamislimo ob naslednjih dejstvih:

  • V Afriki zaradi pomanjkanja vode vsako minuto umrejo trije otroci.
  • Z enim samim letalskim poletom na relaciji Slovenija – Kanarski otoki posamezen potnik v ozračje spusti toliko ogljikovega dioksida, kot ga 50 povprečnih Tanzanijcev v enem letu.
  • V Afriki zaradi diareje in dehidracije na leto umre 250.000 otrok.
  • Danes dostopa do pitne vode nima kar 884 milijonov ljudi.
  • Zaradi kronične lakote trpi vsak šesti prebivalec.
  • Na afriški celini ustreznega dostopa do čiste pitne vode in sanitarij ne bo imeli še naslednjih 350 let.

Besedilo je pripravila sodelavka Slovenske karitas Mojca Urh, ki je na sedežu ustanove na Kristanovi ulici 1 v Ljubljani na voljo tudi za dodatne informacije, tel. 01/300–59–60, e-naslov: [email protected]. Prim. tudi spletno stran www.karitas.si/podnebne.