15 let revije Vzgoja

16.12.2013 ob 12:00 Ljubljana Vzgoja, Revija, Izobraževanja
Revija Vzgoja Revija Vzgoja

Vzgoja, revija za učitelje, vzgojitelje in starše, izhaja že 15 let. V teh dneh, ko bo izšla 60. številka, bomo začeli s praznovanjem.

Ob tej priložnosti bo v ponedeljek, 16. decembra 2013, tiskovna konferenca, po njej pa pogovor o reviji in praznovanje.


Program:
12.00 tiskovna konferenca,
12.30 pogovor, ovrednotenje 15 let dela
13.30 praznovanje in druženje

Dogodek bo v Cukaletovi dvorani Duhovnega središča svetega Jožefa v Ljubljani (Ul. Janeza Pavla II. 13).


Revija Vzgoja je namenjena učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem, ki delajo z otroki in mladimi. Izhaja od leta 1999. Aktualna in zanimiva je tako na pogled kot po vsebini.

Po svoji uredniški zasnovi je interdisciplinarna in odpira vprašanja, ki se dotikajo osebnostne rasti mladih – v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih formalnih in neformalnih oblikah vzgoje.

Revija izhaja štirikrat letno. V žarišče vsakič postavimo eno od aktualnih vsebin ter skušamo nanjo pogledati z več zornih kotov. Revijo pa bogatijo tudi stalne rubrike: Uvodnik, Naš pogovor, Biti vzgojitelj, Duhovno izkustvo, Razredništvo in vzgojni načrt, Starši, Vzgojna področja, Prostovoljno delo, Izkušnje. Prebrali smo, Iz življenja DKPS, Napovedni koledar, Summary ter Avtorji.

Stremimo k temu, da so članki izkušenjski in strokovni ter kot taki v pomoč učiteljem, vzgojiteljem in staršem.