Uvod nadškofa Stresa

 

Slovenska škofovska konferenca je dejavnim, izobraženim in izkušenim duhovnikom, redovnicam in redovnikom ter laikom zaupala skrb za različne pastoralne dejavnosti, namenjene posebnim ciljnim skupinam ali posebnim družbenim zadevam. Tako je nastala dokaj razvejana in številčna struktura svetov, komisij in odborov. Da bi bilo njihovo delovanje usklajeno urejeno in smotrno, smo vsem tem skupinam potrdili statute in pravilnike.

Na pričujoči strani so statuti in pravilniki zbrani na enem mestu z namenom, da bodo lažje dostopni vsem članom, ki jih zadevajo.

Sveti Pavel pravi, da »črka ubija, duh pa oživlja« (prim. 2 Kor 3,6). Iz tega ne sledi, da ne potrebujemo več nobene »črke«, se pravi nobene pisane postave, ampak da slednja ne zadošča za smiselno in plodno rabo. Napisana pravila so samo smernice, za vožnjo po njih pa je potrebno vozilo z močnim motorjem. Statuti in pravilniki potrebujejo energijo in elan, potrebujejo veliko mero Duha. Šele tedaj bodo sveti, komisije in odbori zaživeli in bodo učinkoviti. Želim, da bi nas pri vsem našem delovanju in prizadevanju vodil Sveti Duh, ki je duh ljubezni in požrtvovalnosti, Duh odgovornosti in prostovoljstva, Duh sodelovanja in iznajdljivosti, Duh moči in gorečnosti. Tedaj bomo naloge, ki nam jih določata zgodovinski trenutek in prostor, v katera nas je postavila Božja previdnost, izpolnili v duhu nove evangelizacije. Evangelizaciji, novi po ljudeh, gorečnosti in načinih, ki jo naroča vodstvo Cerkve in narekujejo potrebe Božjega kraljestva med nami, bomo v prihodnosti posvetili vse svoje moči in hkrati prosili Gospoda, da bo našim naporom dajal rast.

V Ljubljani, na praznik spreobrnjenja apostola Pavla, 25. januarja 2011.

 

msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof metropolit
predsednik Slovenske škofovske konference