O SKLS

Svet katoliških laikov Slovenije (SKLS) je krovno združenje laiških organizacij v Cerkvi na Slovenskem.

Svet katoliških laikov Slovenije s svojim delovanjem spodbuja dejavnosti na področju laiškega apostolata, evangelizacije, družbenega in javnega delovanja, formacije in izobraževanja laikov, karitativnega dela in skrbi za mednarodno sodelovanje z mednarodnimi ustanovami.

Organa SKLS sta skupščina in upravni odbor.

Skupščina SKLS se sestaja redno (vsaj enkrat leto na sklic predsednika) in izredno.

Upravni odbor SKLS sestavljajo predstavniki organizacij članic in nadškofij.

Predsednica SKLS je dr. Helena Jaklitsch.