Pravilnik za izbiro članov ŽPS in datum volitev

22.3.2020 Cerkev v Sloveniji Cerkev na Slovenskem, Župnija

Na 116. redni seji Slovenske škofovske konference (SŠK), ki je potekala 13. januarja 2020 v Mariboru, so se škofje seznanili s Pravilnikom za izbiro članov ŽPS. Škofje so sprejeli sklep, da bo vsak ordinarij potrdil Pravilnik za svojo škofijo. Ob tem so škofje določili, da bo datum volitev članov ŽPS na četrto postno nedeljo, 22. marca 2020.

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge sveta se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost v župniji.

»Če se zdi krajevnemu škofu po posvetovanju z duhovniškim svetom primerno, naj se v vsaki župniji ustanovi pastoralni svet, ki mu predseduje župnik in v katerem verniki skupaj s tistimi, ki imajo v župniji delež pri pastoralni skrbi po svoji službi, pomagajo pri pospeševanju pastoralne dejavnosti. Pastoralni svet ima le posvetovalen glas in se ravna po določbah, ki jih izda krajevni škof« (Zakonik cerkvenega prava, kan. 536 odst. 1, 2)