Zakoni, ki urejajo področje, povezano s spolnim nasiljem

Uradni dokumenti Cerkve na Slovenskem objavljeni v Sporočilih slovenskih škofij (SSŠ)

 • Odgovor Cerkve na spolne zlorabe – zbirka smernic, govorov, papeških dokumentov in drugih besedil na temo spolnega nasilja v Katoliški Cerkvi
 • Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem
 • Pravilnik Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem
 • Imenovanja in osebne spremembe (SSŠ 2007/6, 114)
 • Sklepi 44. redne seje SŠK (SSŠ 2008/11, 227)
 • Poročilo z obiska Ad limina apostolorum (SSŠ 2008/4, 72)
 • Sklepi 46. redne seje SŠK (SŠK 2009/3, 49)
 • Navodila Kongregacije za nauk vere za razumevanje temeljnih postopkov za reševanje primerov spolnih zlorab (SSŠ 2010/5, 97 in sl.)
 • Spremembe in dopolnila dokumenta Varovanje svetosti zakramentov (SSŠ 2010/10 – priloga, 4)
 • Sklep seje dekanov Škofije Celje o ustanovitvi posebne škofijske komisije za pomoč žrtvam (SSŠ 2010/11, 243)
 • Poročilo članom SŠK o delu ekspertne skupine (SSŠ 2010/7, 156)
 • Sklepi 58. redne seje SŠK (SSŠ 2011/4, 62)
 • Seja dekanov Škofije Koper (SSŠ 2011/6, 125)
 • Okrožnica Kongregacije za nauk vere škofovskim konferencam za pripravo smernic za obravnavo primerov spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani duhovnikov (2011/7, 142) [1]
 • Sklepi 65. redne seje SŠK, Poročilo seje duhovniškega sveta Nadškofije Ljubljana, Zapisnik seje duhovniškega sveta Škofije Novo mesto (SSŠ 2012/5, 93, 99, 106)
 • Sklepi 66. redne seje SŠK (SSŠ 2012/7, 131)
 • Sklepi 68. redne seje SŠK (SSŠ 2012/11, 211)

Mednarodni dokumenti in uradni dokumenti Svetega sedeža

Na to temo je dostopna tudi podstran na uradnem portalu Svetega sedeža ter Papeške komisije za zaščito otrok.

Civilna zakonodaja

 • Kazenski zakonik (Ur. l. RS, 95/2004) – 19. poglavje
 • Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 34/2004)
 • Zakon o kazenskem postopku 146. člen (prim.
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, 80/2004) – dolžnost obveščanja
 • Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Ur. l. RS, 16/2008)
 • Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009)

Povezave do spletnih strani nekaterih škofij oz. škofovskih konferenc:


[1] To je pravno besedilo, ki velja za celotno Katoliško Cerkev in vsebuje strožja določila glede na smernice iz leta 2006.