Novinarsko vprašanje o novomašnikih in duhovnih poklicih v Cerkvi na Slovenskem

Pozdravljeni,

za priprave prispevka potrebujem podatke: Koliko novomašnikov imamo na leto? Ali je ljudi, ki se odločijo za duhovniški poklic dovolj? Če ne, kako rešujete to situacijo? Koliko premestitev je na leto?  Se število župnij manjša? Kje najbolj?

Svet na kanalu ASpoštovani,

Najlepša hvala za poslana vprašanja. Posredujem vam odgovore:

Letos so bili v duhovnika posvečeni trije novomašniki. Statistične podatke o novomašnikih za prejšnja leta imate v Letnem poročilu Katoliške cerkve za leto 2016 na strani 43. (Link: http://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/LETNO%20POROCILO%202016_SPLET.pdf)

Duhovnikov v Cerkvi primanjkuje in temu se prilagaja pastoralna oskrba vernikov. Tako je vedno več duhovnikov, ki upravljajo po več župnij oz. se župnije ukinjajo in združujejo. Tako bo npr. Škofija Koper s 1.1.2018 ukinila in združila 93 župnij (http://kp.rkc.si/2017/08/03/preureditev-zupnij/ ).

Več informacij o premestitvah duhovnikov v letu 2017 najdete na https://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/premestitve-v-cerkvi-na-slovenskem17

Lep pozdrav,
dr. Tadej Strehovec, generalni tajnik SŠK